יום ראשון , פברואר 23 2020
ראשי / חיפוש לא חוקי

חיפוש לא חוקי

חיפוש לא חוקי כל החדשות והעדכונים החמים בנושא, כולל תמונות, סרטי וידאו וכתבות על חיפוש לא חוקי.

בית המשפט – בוטל כתב אישום נגד שני טכנאי מזגנים מגבעתיים

שני טכנאי מזגנים שהגיעו לעבודה באמצע העיר גבעתיים, הופתעו לעמוד במרכזה של פרשה משפטית, שהסתיימה עם ביקורת קשה על תפקוד השוטרים וביטול כתב האישום כנגדם. על פי בית המשפט הפניה אל שני הצעירים נעשתה על רקע השתייכותם הקבוצתית לעדות המזרח.

עו"ד שירה קידר שייצגה מטעם הסניגוריה הציבורית: "מדובר במתקין מזגנים שעוכב ע״י שוטרים באמצע יום עבודה בטבורה של עיר, ללא כל חשד סביר ובאופן לא חוקי, שנחשד ע״י בית המשפט כ״פרופיילינג״. בנסיבות אלה – נפסלה הראיה שנמצאה ברכבו בחיפוש שנערך שלא כדין, ללא חשד סביר ומבלי שהוסבר לו שהוא יכול לסרב לחיפוש.  במשפט הזוטא הודה הנאשם שהוא החזיק בראיה, ולכן בית המשפט לא זיכה אותו אלא ביטל את כתב האישום בשל הגנה מן הצדק".

בהחלטתו קבע השופט איתי הרמלין – "אני סבור שהפגם שנפל במקרה זה בתפיסת הסכין (אשר הביא אותי כמפורט לעיל לפסול את כל ראיות התביעה) הוא פגם חמור בפעולת הרשות גם בראי הדוקטרינה של הגנה מן הצדק. פניית השוטרים לשני טכנאי מזגנים צעירים שעמדו ליד רכבם באמצע היום ברחוב בגבעתיים נעשתה ללא כל חשד סביר, והעלתה אצלם חשש מובן כי נעשתה על רקע השתייכותם הקבוצתית.

הנאשם נשאל אם ברשותו חפץ אסור בהחזקה מבלי שהועמד על זכותו שלא להשיב על שאלה זו ולהתייעץ עם עורך דין, אף על פי שהשוטר ראה בו חשוד. כתוצאה משאלת השוטר שלא קדמה לה אזהרה ועוד בטרם הספיק השוטר ליידע את הנאשם כי זכותו לסרב לחיפוש, מסר לו הנאשם את הסכין כהקדמה לחיפוש שעמד השוטר לערוך ברכבו של הנאשם.

אני קובע כי עומדת לנאשם הגנה מן הצדק, ומבטל את כתב האישום.